informacje o kwestionariuszu osobowym, co powinien zawierać, gotowy wzór kwestionariusza do pobrania


Kwestionariusz osobowy

Do pobrania wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata / pracownika.

Kwestionariusz osobowy

kwestionariusz osobowy

Pobierz kwestionariusz osobowy

 

Kwestionariusz osobowy wykorzystuje się miedzy innymi przy zatrudnianiu nowego pracownika w firmie, przyjmowaniu ucznia do szkoły, studenta na uczelnie, przyjmowaniu dokumentów od kandydata do  służb mundurowych. We wszystkich tych przypadkach wzór kwestionariusza jest bardzo podobny, na naszej stronie można pobrać kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Druk taki musi zawierać poza oczywistymi danym osobowymi (imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania) także imiona rodziców, numer NIP i PESEL.
Niezbędne jest także podanie swojego wykształcenia oraz przebytych dodatkowych kursów (wykształcenie uzupełniające) a także umiejętności nabyte i zainteresowania.

Należy także podać (w przypadku mężczyzn) stosunek do służby wojskowej wraz ze stopniem wojskowym, numerem książeczki wojskowej oraz przynależnością do wojskowej Komisji Uzupełnień.

W kwestionariuszu zawarte są także dodatkowe informacje, takie jak dane osoby którą należy powiadomić w razie wypadku czy stan rodziny.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Inne przydatne strony z ciekawymi artykułami:
Jak napisać
podziękowanie za pomoc, za współpracę, dla rodziców czy promotora?
Mundurki szkolne zalety ich noszenia, wzory, rozprawka o mundurkach szkolnych.
Święto
Boże Ciało jego znaczenie oraz jak je należy obchodzić